دسته: بیزینس

هشت استراتژي مهم براي ايجاد بهترين عملكرد در بحران اقتصادی و رکود بازار

بحث داغ صاحبان مشاغل در اين روزها ركود و بحران اقتصادی و پيدا كردن راه حلي براي بقا در دوران بحران اقتصادی است. در این دوران سخت برای عبور از رکود اقتصادی، کسب و کارها نیاز به تغييرات عمده‌­ای دارند. نكتۀ واضح در اينجا اين مورد است…

چهار دلیل که مدیران باید زمان بیشتری را صرف کوچینگ کنند

در زمانه‌ای که بنگاه‌های اقتصادی به شدت در حال رقابت با یکدیگر هستند، کوچینگ برای مدیران از چه اهمیتی برخوردار است؟ آیا این مساله یک امر تفننی است یا مساله‌ای است که برخورد با آن ضروری به شمار می‌رود. ضرورت‌های کوچینگ برای مدیران شامل چه مواردی…